WIE ZIJN WIJ

Stichting Herstelwerk Den Bosch is opgericht door Diny Ceelen en Jannie Kieft.
In 2011 maakte Jannie kennis met Herstelcirkels (Restorative Circles) tijdens een tweedaagse met Dominic Barter. Sindsdien bekwaamt zij zich in het gedachtengoed. Als mediator ervaart zij het proces van Herstelcirkels als diepgaand en menselijk. Herstelcirkels kan werkelijk duurzame verandering teweeg brengen.

Diny maakte in 2013 kennis met herstelcirkels en heeft in 2016 zelf een cirkel mogen ervaren met haar zoon. Diny was zo onder de indruk van de werking en het effect van de herstelcirkel dat zij vastberaden was deze herstelgerichte manier van omgaan met conflicten bekend te maken in de Bossche gemeenschap.

Bestuur Stichting Herstelwerk:
- Dorine Heldring, voorzitter;
- David Bruggeman, secretaris
- Madhu Zeeuwen, penningmeester.
Alle bestuursleden zijn bekend met het gedachtengoed van Herstelcirkels en nemen deel aan de oefengroep in Den Bosch.

Herstelwerk Den Bosch werkt met vrijwilligers die herstelcirkels begeleiden en assisteren bij het instellen van herstelgerichte systemen. De vrijwilligers zijn getraind in het begeleiden van herstelcirkels en onderhouden hun vaardigheden.