HERSTELCIRKELS

In een herstelcirkel gaat het erom uit te wisselen wat een bepaalde gebeurtenis, die de betrokkenen heeft geraakt, voor ieder betekent en hoe hiermee om te gaan. Doel is dat de betrokkenen samen, naast elkaar, verder kunnen leven.

DE KERN

Het gaat erom dat ieder zich volledig kan uiten. De specifieke dialoogvorm zorgt ervoor dat hij/zij door de anderen daadwerkelijk gehoord wordt. In veel gevallen ontstaat er begrip en ruimte om verder te gaan. Van daaruit wordt het mogelijk tot afspraken te komen.

HOE WERKT HET?

De Herstelcirkel kent drie fasen.
1. voorbereidende cirkel
2. herstelcirkel
3. afrondende cirkel.

In de voorbereidende cirkel vertelt degene die de cirkel bijeen wil roepen aan de begeleiders wat er is gebeurd, wat het gebeurde voor hem/haar betekent en wie er bij de herstelcirkel nodig zijn. De begeleider nodigt alle andere personen uit (apart of in groepjes) om hĂșn verhaal te vertellen. Ieder wordt op dezelfde manier gehoord en kan ook aangeven wie er bij de herstelcirkel aanwezig moeten zijn. In deze fase gaat het erom dat de betrokkenen zich gehoord voelen. Hierdoor wordt het voor hen zelf duidelijker, waar het eigenlijk om gaat en wat zij aan de andere betrokkenen willen overbrengen.

In de herstelcirkel zijn de gesprekken gericht op wederzijds begrip, het nemen van verantwoordelijkheid en het maken van afspraken. De begeleider ondersteunt het gesprek zodat ieder die daar behoefte aan heeft zich volledig kan uitspreken en zich volledig gehoord voelt. Dat gebeurt doordat de ander hardop weergeeft wat hij de spreker heeft horen zeggen, totdat deze beaamt dat alles is gezegd, gehoord en begrepen.
De begeleider leidt de deelnemers door dit proces en borgt de veiligheid en de vragen, maar blijft verder op de achtergrond. Hij zoekt geen oplossingen en doet geen voorstellen.

In de afrondende cirkel delen de betrokkenen hoe het op dat moment met hen gaat. Zij vieren wat er goed is gegaan en bespreken of er nog nadere acties of afspraken nodig zijn.

HET HERSTELSYSTEEM

Spreekt deze manier van omgaan met conflicten je aan? Zou je dit willen invoeren in je eigen omgeving (werk, vereniging, familie)?
Dat kan! We ondersteunen je graag bij het invoeren van een herstelsysteem. Neem voor meer informatie contact met ons op.

an image