Herstelwerk Den Bosch

Wie zijn we
Een groep mensen die droomt van een wereld waarin mensen gehoord en gezien worden, ook in tijden waarin dat moeilijk is. Zoals bijvoorbeeld na een ruzie of een ingrijpende gebeurtenis.

Wat doen we
1. Op verzoek begeleiden we de mensen die geraakt zijn door deze gebeurtenis in een dialoog over:
- wat er is gebeurd,
- wat het effect is op alle betrokkenen
- wat betrokkenen willen dat er gebeurt om weer verder te kunnen.
We noemen dat proces Herstelcirkels.
2. We ondersteunen gemeenschappen bij het inrichten van hun eigen herstelgerichte systeem;

Voor wie doen we dat
Voor scholen, verenigingen, organisaties, gezinnen, teams, kerken, politieke partijen, startups, besturen, vrijwilligersclubs, families, vrienden, samenwerkingsverbanden, burgerinitiatieven etc. etc. Kortom, voor alle gemeenschappen die conflicten duurzaam en effectief met elkaar willen regelen en ervan leren.